Официални правила на играта на петанк

Официални правила на играта на петанк

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА ПЕТАНК
Приложими към всички територии на националните федерации, членове на FIPJP


*от 1 януари 2017

 

ОБЩИ ПРАВИЛА


Член 1 – Състав на отбора

Петанк е спорт, в който:
– 3-мa играчи играят срещу 3-ма играчи (тройки).
Той може да се играе  и от:
– 2-ма играчи срещу 2-ма играчи (двойки).

 – 1 играч срещу 1 играч (сингъли).
При тройки, всеки играч използва по две топки.
При двойки и сингъл, всеки играч използва по три топки.

Никоя друга формула не е позволена.

 

Член 2 – Характеристики на одобрените топки
Петанк се играе с топки, одобрени от FIPJP и които отговарят на следните критерии:
1) Да бъдат изработени от метал.
2) Да имат диаметър между 7,05 см (минимум) и 8 см (максимум).
3) Да са с тегло между 650 грама (минимум) и 800 гр (максимум).

Търговската марка на производителя и теглото на топката трябва да бъдат гравирани върху топките и винаги трябва да са четливи.
За състезания, предназначени за играчи, които са на 11 години или по-малко, могат да се използват топки, които тежат 600 гр и са 65 мм в диаметър, при условие че те са изработени от една от одобрените марки.

*това не е допустимо, ако те участват в състезание за възрастни или по-големи деца.

4) Топките не трябва да се пълни с пясък или олово. Като общо правило, топките не трябва да бъдат манипулирани или променяни по никакъв начин, нито да са обработвани допълнително след производството им от фабриката. Повторно закаляване на топките, за да се промени твърдостта, определена от производителя, е забранено.
Въпреки това, името и фамилията на играча (или инициали), могат да бъдат гравирани върху тях, както и различни лога, инициали и акроними, съответстващи на спецификацията на производителя.
Член 2а – Наказания за нередовни топки

Всеки играч, виновен за нарушаване на горното условие (4) се дисквалифицира веднага от състезанието заедно с партньорите си.
Ако топката не е „подправена“, но е износена или има производствен дефект и не минава официалния преглед успешно, или не е в съответствие с нормите, определени в параграфи (1), (2) и (3) по-горе, то играча трябва да я смени. Той или тя може също така да подмени целия комплект топки.

*топките не е задължително да са комплект
Жалби, свързани с тези три точки и направени от играчите са допустими само преди началото на играта. За това е в интерес на играчите да се уверят, че техните топки и тези на съперниците им са съобразени с горните правила.
Жалби, отнасящи се до (4) са допустими по всяко време на мача, но те трябва да се правят между два края/разигравания. Все пак от третия край нататък, ако жалбата, подадена за топките на противника се окаже неоснователна, ще бъдат добавени три точки към резултата му.
Съдията или журито може по всяко време да поиска проверка на топките от един или няколко играчи.

 

Член 3 – Одобрени кошонети
Кошонетите са изработени от дърво, или от синтетичен материал, носещ марката на производителя и след като са получили одобрението на FIPJP, в съответствие с точните спецификации, отнасящи се до изискваните стандарти.
Диаметърът им трябва да бъде 30 милиметра (толерантност: + или – един милимтър).

Теглото им трябва да е между 10 и 18 грама.
Рисувани/Боядисани кошонети са разрешени, но в нито един момент те или кощонетите от дърво не трябва да може да се вдигат с магнит.
Член 4 – Лицензи
За да бъде регистриран за състезание, всеки играч трябва да представи лиценза си или в съответствие с правилата на неговата/нейната федерация документ, легитимиращ идентичността им и това че са член на тази федерация.

 
ИГРА
Член 5 – Игрално поле и правила за терена
Петанк се играе на всякакъв терен. Въпреки това, с решението на Организационния комитет или на съдията/арбитърът отборите могат да бъдат помолени да играят на маркиран и обозначен терен. В този случай теренът за национални първенства и международни състезания трябва да има следните минимални размери: дължина 15 м х 4 м ширина.
За други състезания федерациите могат да разрешат изменения в сравнение с тези минимални размери, при положение, че не са под 12 м х 3 м.

Игралното поле съдържа неопределен брой терени, определени с канап, размерът на който не трябва да влияе на хода на играта. Канапите маркиращи отделни терени не са аут линии, с изключение на тези, определящи края на игрището и около екстериора на терена.

Когато терените са разположени край до край, свързващите ги крайни линии са мъртви зони/аут зони.
Ако терените за играта са затворени от бариери, те трябва да са на минимално разстояние от 1 метър от външната линия на игралното поле.
Игрите се играят до 13 точки, с възможност групи и квалификации да се играят до 11 точки.
Някои състезания могат да се организират в рамките на време (тайм лимит). Те винаги трябва да се играят на маркиран терен и всички линии от маркировката на терена са аут линии.

 

Член 6 – Начало на играта – правила по отношение на кръга
Играчите трябва да хвърлят жребий (монета), за да решат кой отбор ще избере терена, ако не е посочен от организаторите и пръв ще хвърли кошонета. Ако теренът е бил определен от организаторите, кошонета трябва да бъде хвърлен на него. Въпросните отбори не трябва да се местят на друг терен без разрешение от съдията.
Член на отбора, спечелил жребия избира началната точка и рисува или поставя  кръга на земята.  Нарисуваният кръг не бива да е по-малко от 35 см или повече от 50 см в диаметър и с такъв размер, че краката на всеки играч да може да се поберат изцяло вътре в него.

Когато се използва готов кръг, той трябва да бъде твърда и да има вътрешен диаметър от 50cм (толерантност: + или – 2 мм).

Сгъваемите кръгове са разрешени, но при условие, че са от модел и устойчивост/твърдост одобрена от FIPJP.
От играчите се изисква да използват одобрените кръгове,  осигурени от организаторите.
Те също трябва да приемат регламентираните кръгове, твърди или сгъваеми и одобрени от FIPJP, предоставени от противника им. Ако и двата отбора имат тези кръгове, изборът ще бъде решен от спечелилия жребия.
Във всички случаи кръговете трябва да бъдат маркирани преди хвърлянето на кошонета.
Кръгът трябва да бъде очертан (или поставен) на повече от един метър от всяка пречка и поне на два метра от друг кръг за хвърляне.

Отборът, който печели жребия или предишния край, ще има един опит да хвърли валиден кошонет. Ако той не е валиден, кошонетът се връчва на противника, който може да го постави на всяка валидна позиция върху определения терен.
Отборът, който ще хвърля кошонета, трябва да изтрие всички кръгове, които се намират в близост до този, който ще се използва.
Вътрешността на окръжността може да бъде напълно изчистена от пясък / камъчета и т.н. по време на края, но те трябва да се върнат в добро състояние, когато свърши края.
Кръгът не се счита за едина от граничните области.
Краката на играчите трябва да са изцяло от вътрешната страна на кръга без да го покриват  и те/играчите не трябва да го напускат или да се повдигат напълно от земята, докато хвърлената топка не докосне земята. Нито една част от тялото не може да докосва земята извън кръга. На всеки играч, който не спазва това правило се налагат санкциите, предвидени в член 35.
По изключение, на тези с инвалидност в долните крайници се разрешава да са само с единия крак в кръга. За играчите, които хвърлят от инвалидна количка, поне едно от  колелата (това от страна на рамото на хвърляне) трябва да почива в кръга.
Хвърлянето на кошонета от един от членовете на екипа не означава, че той или тя е длъжна да бъде първият, който ще играе.
Ако играч вдигне кръга, когато има топки, които все още трябва да се играят, кръгът се връща на мястото му, но само на противниковите играчи им е позволено да доиграят своите топки.

 

Член 7 – Валидни разстояния за хвърлен кошонет
За да бъде хвърленият кошонет валиден, се прилагат/спазват следните условия:
1) Разстоянието, което го отделя от вътрешния ръб на кръга за хвърляне трябва да бъде:

– минимум 6 м и максимум 10 м за юноши и възрастни.
– за състезания, предназначени за по-младите играчи могат да се прилагат по-къси разстояния.
2) Кръгът за хвърляне трябва да бъде на минимум 1 метър от всякакво препятствие и на поне 2 метра от друг кръг в игра.
3) Кошонетът трябва да бъде минимум 1 метър от всяко препятствие и от най-близките
граници на аут зоната. За игри с тайм лимит това разстояние е намалено на 50 см с изключение на крайните линии на терена.
4) Кошонетът трябва да бъде видим за играча, чийто крака са поставени в
границите на вътрешността на кръга и чието тяло е абсолютно изправен. В случай на спор по този въпрос, съдията решава, без право на обжалване, дали кошонетът е видим.
За следващия край кошонета се хвърля от кръг, начертан или поставен около точката, където е бил в края на предишната игра, с изключение на следните случаи:
– Кръгът ще бъде на по-малко от 1 метър от пречка.
– Хвърляне на кошонета не може да бъде направено по всички регулационни правила за разстоянията.
В първия случай играчът начертава или премества кръга на регламентираното разстояние от препятствието.
Във втория случай, играчът може да отстъпи назад, в линия съответстваща на играта в предходния край, без да се надвишава максималното разстояние, разрешено за хвърляне на кошонет. Тази възможност се предлага само ако кошонета не може да бъдат хвърлен на максималното разстояние, в някоя друга посока.
Ако кошонетът не е хвърлен в съответствие с правилата описани по-горе противниковият отбор ще го постави на валидна позиция на терена. Той може и да премести кръгът, спазвайки гореописаните правила, ако позицията на кръга поставен от първия отбор не позволява хвърляне на кошонета на максималното разстояние.

При всички случай отборът загубил кошонета след невалидното хвърляне трябва да играе първата топка.

Отборът спечелил правото да хвърли кошонетът има максимум 1 минута да го направи. Отборът спечелил правото да постави кошонета след неуспешно хвърляне на противника трябва да го направи незабавно.

 

Член 8 – За да бъде валиден хвърлeният кошонет

Ако хвърлият кошонет е спрян от съдията, противник, зрител, животно или движещ се обект, той не е валиден и трябва да бъде хвърлен отново.

Ако хвърлият кошонет е спрян от член на отбора, противникът ще го постави на валидна позиция.

Ако след хвърлянето на кошонета се играе първа топка, противникът все още има право да оспори валидността на неговата позиция, освен в случаите, когато кошонетът е поставен от него самия.

Преди кошонетът да бъде даден на противника да го постави, двата отбора трябва да са признали, че хвърлянето не е валидно или съдията е решил, че е така. Ако някой отбор постъпи различно, губи правото за хвърляне на кошонета.

Ако противникът също е изиграл топка, кошонетът определено се счита за валиден и възражения не са допустими.


Член 9 –  Мъртав кошонет по време на край/разиграване
Кошонетът е мъртъв в следните 7 случая:
1) Когато кошонетът се премести  извън границите, дори и да се върне на разрешеното място за игра. Кошонет, който застъпва границата на обозначения терен  е валиден. Той става мъртъв само след като напълно премине границата на  терена или аут зоната, т.е. когато  е изцяло извън границите/очертанията гледан непосредствено отгоре. Локва, върху която кошонетът плава свободно се счита за зона извън границите.
2) Когато, все още на разрешения терен, преместеният кошонет не се вижда от кръга, така  както е дефинирано в член 7. Въпреки това, кошонет закрит от топка, не е мъртъв. Съдията е упълномощен временно да премахнете топка, за да декларира/прецени дали кошонетът е видим.
3) Когато кошонетът е изместен на повече от 20 метра (за младежи и възрастни) или 15
метра (за по-младите играчи), или на по-малко от 3 метра от кръга за хвърляне.
4) Когато на оразмерени терени кошонетът  пресече повече от една линия от най-близките странични ленти, на терена който се използва, и когато пресече крайната линия на терена.
5) Когато не можете да са намери избития кошонет, като времето за търсене е ограничено до 5 минути.
6) Когато между кошонетът и кръга за хвърляне  е разположена зона извън игра/аут зона.
7) Когато в игра с тайм лимит кошонетът напусне определеното място за игра/терена.

 

 

Член 10 – Изместване на препятствията
Строго е забранено играчите да натискат, да преместват или да смачкват каквито и да е препятствия върху игралната площ. Играчът, който ще хвърли кошонетът обаче има право да тества мястото на падане с една от своите топки, като почука по земята не повече от три пъти. Освен това играчът, който е на път да играе, или един от неговите партньори, може да попълни една дупка, която е била направено от топка играна преди това.
При неспазване на това правило, особено в случа на помитане/провлачване на крак с голям разамах/ пред топка по която ще се стреля на играчите се налагат санкциите, посочени в член 35.

 
Член 11 – Подмяна на кошонет или топка
На играчите е забранено да подменят/сменят кошонета или топка по време на игра, освен в следните случаи:
1) Единият или другият не може да бъде намерен, като времето за търсене е ограничено до 5 минути.
2) Единият или другият е счипен: в този случай най-голямата част се взима под внимание. Ако има останали топки да бъдат изиграни, се сменят веднага, с топка или кошонет с идентичен или подобен диаметър. В следващия край/разиграване съответният играч може да вземе нов пълен комплект.

 

 

КОШОНЕТ

 

 

Член 12 Маскиран или изместен кошонет
Ако по време на разиграване/край лист или хартията случайно закрият кошонетът, тези предмети се отстраняват.
Ако кошонетът се премести например от вятъра или от наклона на терена, или от съдията, играч или зрител, който случайно го настъпи,  или от топка или кошонет, идващи от друга игра/терен, животно или друг подвижен обект, то той се връща в първоначалното си положение, при условие че то е било отбелязано/маркирано.
За да се избегнат всякакви спорове, играчите трябва да маркират позицията на кошонета. Не  се допусат никаква претенция, отнасящи се до топки или кошонет, чиито позиции не са  били маркирани.
Ако кошонетът се премести от топка изиграна в тази игра/раздаване/край, той е валиден.

 

Член 13 – Кошонет преместен в друга игра/на друг терен
Ако по време на  края/разиграването кошонетът се премести на друг терен, маркиран или не, той е валиден при условията, посочени в член 9.
Играчите, използващи този кошонет ще изчакат, ако има място,  играчите от другата игра да завършат своя край, преди да довършат своето разиграване.
Играчите, засегнати от прилагането на това правило, трябва да покажат търпение и учтивост/добри маниери.
В следващия край/разиграване отборите продължават на терена, който им е бил определен и кошонетът се хвърля отново от мястото, което е заемал, когато е бил изместен, предмет на условията в член 7.

 

Член 14 – Правила, които трябва да се прилагат, ако кошонетът е мъртъв
Ако по време на края/ръката кошонетът е умрял/излязъл в аут, може да се приложи един от тези три случая:
1) Двата отбора имат топки за игра – краят е невалиден и кошонетът се хвърля от отборът, който е отбелязал точките в предишния край или е спечелил хвърлянето на монетата/ жребия.
2) Само един отбор има останали топки за доиграване – този отбор отбелязва толкова точки, колкото топки има останали да се играят.
3) Двата отбора нямат повече топки в ръка – краят е невалиден и кошонетът се хвърля от отбора, който е взел точките в предишния край или който е спечелил хвърлянето на монетата/жребия.

 

Член 15 – Поставяне на кошонет след като е бил спрян
1) Ако улучен кошонет е спрян или отклонен от зрител или от арбитъра, то той
остава на тази позиция.
2) Ако улучен кошонет е спрян или отклонен от играч в игралната зона/на терена, опонентът му има избор/право да:
а). Остави кошонета в новото му положение;
б). Върне кошонета в първоначалното му положение;
 в). Постави кошонета навсякъде по продължение на линията, която се движи от първоначалното му положение до мястото, където е намерен, до максимално разстояние от 20 метра от кръга (15 метра за по-младите играчи) и така че да се вижда.
Точки б) и в) могат да се прилагат само ако позицията на кошонета е била маркирана преди това. Ако това не е така, кошонетът ще остане там, където се намира.
Ако след като бъде ударен кошонетът излезе в зоната извън границите, преди да се върне на игралното поле, той се счита за мъртъв/аут и се прилагат действията, определени в член 14.

 

 

 

ТОПКИ

 
Член 16 – Хвърляне на първа и последващи топки
Първата топка от края/разиграването се хвърля от играч, принадлежащ на отбора, който е спечелил жребия или е последният спечелил точка. След това играе отборът, който не държи точката.
Играчът не бива да използва обект/предмет или да чертае линия на земята, за да се води когато изиграва топката си или да маркира точката на приземяване/дунето. Докато играе последната си топка, е забранено да носи чужда топка в другата ръка.
Топките трябва да се играят една по една.

Хвърлена топка не може да се преиграе. Все пак топките трябва да се изиграят отново, ако са били спрени или отклонени случайно от курса си между кръга за хвърляне и кошонета от топка или кошонет, идващи от друга игра или от животно, или движещ се обект (футболна топка и др.) и в случая, определен в член 8, втори параграф.*

Забранено е да се овлажняват топките или кошонета.
Преди да хвърли своята топка, играчът трябва да отстрани от нея каквато и да е следа от кал или какъвто и да е налеп , под заплаха от санкции, посочени в член 35.
Ако първата изиграна топка излеза извън границите на терена, е ред на противника да играе пръв, след което се редуват последователно докато няма топка на определения терен.
Ако след избиване или плантиране/приближаване не са останали топки на определения за игра терен се прилагат правилата относно невалиден край, както е определено в член 29.

 

*Да се чете „параграф 3” (потвърдено от Майк Пег)

 

Член 17 – Поведение на играчи и зрители по време на игра
По време на  определеното позволено време за хвърляне на топка от играч зрителите и останалите играчи трябва да запазят пълно мълчание.
Опонентите не трябва да ходят, нито да правят жестове, нито да правят каквото  и да е, което би могло да наруши концентрацията на/да обезпокои  играча, който е на път да играе. Единствено неговият съотборник /ци може да остане между кръга за хвърляне и
кошонета.
Опонентите трябва да останат след кошонета или зад играча и в двата случая по отношение на посоката на игра и на разстояние от най-малко 2 метра от едния или другия.
Играчите, които не спазват тези правила могат да бъдат изключени от състезанието, ако след предупреждение от съдията продължават с поведението си.

 

Член 18 – Хвърляне на топки и топки излезли извън терена
Абсолютно никой не може да хвърли своята топка като тест по време на мача. Играчи, които не спазват това правило би могло да бъде наказани, както е посочено в член 35 „Дисциплина“.
По време на край/разиграване топките, излезли извън маркирания терен са валидни, с изключение на случаите, посочени в член 19.

 

Член 19 – Мъртви топки
Всяко топка е мъртва/аут от момента, в който навлезе в извън границите на игралната зона. Топка, застъпваща граничната линия на разрешения игрален район е валидна. Топката е мъртва/аут само след като е преминала напълно границата на разпределеното игрище, т.е. когато е разположена изцяло извън границата, когато се гледа директно отгоре. Същото важи и когато на маркирани терени топката премине повече от една от страничните ленти/граници на използвания терен или когато тя пресече крайната линия на терена.
При игри с тайм лимит на маркиран терен, топката се смята за мъртва, когато напълно пресече линията на определения терен.
Ако топката се върне на игралния терен, било поради наклона на земята или при рекуширане от препятствие (движещо се или стационарно) веднага се изважда от играта и всичко, което е рзместила след преминаването си извън границата се ​​връща на място при условие, че тези предмети са били маркирани.
Всички мъртви топки трябва незабавно да бъдат премахнати от играта. По подразбиране ще бъдат смятани за живи/в игра от момента, в който друга топка се изиграе от противниковия отбор.

 

Член 20 Спряни топки
Всяка топка, която е спряна или отклонена от зрител или от арбитъра, ще остане там
където спре.
Всяка играна топка, която е спряна или случайно отклонена от играч, който принадлежи към същия отбор е мъртва/аут.
Всяка плантирана топка, която е спряна или отклонена случайно от противник, може според желанието на играча, да се повтори или да се остави където е спряла.
Когато топка, с която е стреляно или която е била ударена е спряна или случайно отклонен от играч, противникът може:

1) Да я остави там, където е спряла;
2) Да я постави по дължината на линия, която започва от първоначалната и позиция и тази която е заета в точката на спиране, но само ако е на терена и само при условие, че е била маркирана.
Играчът, който умишлено спре движеща се топка е незабавно дисквалифициран заедно с неговия или нейния отбор, за текущата игра.

 

Член 21 – Разрешено време за игра
След като кошонетът в хвърлен, всеки играч има максимална продължителност от една минута, за да играе неговата или нейната топка. Този кратък период започва от момента, в който предходната топка или кошонетът спре или, ако е необходимо да се измери една точка, от момента, в който измерването е било извършено.
Същите изисквания важат и за хвърлянето на кошонета.
На всички играчи, които не спазват това правило,  се налагат санкциите, посочени в член 35 „Дисциплина“.

 

Член 22 – Преместени топки
Ако стационарна топка се премести от вятъра или наклона на земята, например, тя се връща обратно на нейното място. Същото важи и за всяка топка случайно преместена от играч, арбитър, зрител, животно или някакъв движещ се обект.
За да се избегне спор, играчите трябва да маркират топките. Никакви претенции няма да се допускат за немаркирани топки, а съдията ще вземе решение само по отношение на позицията, която топките заемат върху терена.
Въпреки това, ако топка се премести от топка изиграна в тази игра, то това преместване е валидно.

 

Член 23 – Играч, хвърлящ топка, различна от неговата
Играчът, който хвърли чужда топка, получава предупреждение. Изиграната топка въпреки това е валидна, но трябва незабавно да бъде заменена, евентуално след измерване.
В случай, че се повтори по време на мача, топката на виновния играч се дисквалифицира и всичко, което е преместила, се връща на мястото си.

Член 24 – Топки, хвърлени в разрез с правилата
С изключение на случаите, в които тези правила предвиждат конкретни и градирани санкции, както са описани в член 35, всяка топка хвърлена противно на правилата е мъртва и ако е маркирано, всичко което тя е преместила по време на движението си се връща на мястото му.
Опонентът обаче има право да приложи правилото за предимство и да я обяви за валидна. В този случай топката, с която е плантирано или стреляно е валидна и всичко, което е изместила остава на своето място.

 

 

ТОЧКИ И ИЗМЕРВАНЕ


Член 25Временно отстраняване на топки
За да се измери точка е разрешено временно премахване на топки и препятствия (след като са маркирани позициите им), разположени между кошонета и топките, които ще се измерват.
След измерването топките и препятствията, които са били отстранени, се връщат на място. Ако обектите не могат да бъдат премахнати, измерването се извършва с помощта на шублер.

 

Член 26 – Измерване на точки
Измерването на точка е отговорност на играча, който последно е играл или на някого от неговите или нейните съотборници. Опонентите винаги имат право да измерват след един от тях/измерилият.
Измерването трябва да се извършва с подходящи инструменти, които всеки отбор трябва да притежава.
Абсолютно е забранено да се правят измервания с краката. На играчите, които не спазват това правило се налагат санкциите, посочени в член 35.
Каквито и да са позициите на топките, които ще бъдат измерени и на какъвто и да е етап от края/разиграването  арбитърът може да бъде консултиран и решението му е окончателно. По време на неговото измерване играчите трябва да е на разстояние най-малко 2 метра.
По решение на организационния комитет, особено при игри, излъчвани по телевизията може да бъде решено, че само арбитърът/съдията е опълномощен да измерва.

 

Член 27 Премахване/Отстраняване на топките
Забранено е играчите да вдигат топки преди завършване на края.
При завършен край/разиграване всички топки, вдигнати преди да споразумяването на точките са мъртви/аут.
Никаква претенция не е допустима по този въпрос.
Ако играч вдигне топката си от игралното поле, докато партньорите му имат останали топки  няма да им бъде разрешено да ги изиграят.

Член 28 – Изместване/Преместване  на топките или кошонета
Отборът, чийто играч измести/премести кошонета или една от оспорваните топки, извършвайки измерване, губи точката.
Ако по време на измерването на дадена точка арбитърът размести или измести кошонета или топка той ще вземе решение по справедлив начин.

 

Член 29 – Топки на еднакво разстояние от кошонета
Когато двете най-близки до кошонета топки принадлежат на противниковите отбори и са на равни разстояние от него, могат да се приложат 3 случая:
1) Ако двата отбора нямат повече топки, които да играят, крайът/разиграването е мъртъв и кощонетът принадлежи на отбора, който е отбелязал точките в предишния край или който е спечелил хвърления жребий.
2) Ако само един отбор има топки на свое разположение, той ги играе и отбелязва толкова точки, колкото топки има, които са по-близо до кошонета, отколкото най-близката топка на опонента.
3) Ако и двата отбора имат топки  на разположение, то отборът, който е играл последната топка играе отново, след това противниковия отбор и така нататък, последователно до отбелязването на точка. Когато само един отбор разполага с топки, се прилага посоченото в предходния параграф.
Ако след завършване на края не останат топки в границите на разрешената игралната зона, краят е невалиден.

 

Член 30 – Чужди тела, прикрепени към топките или кошонета
Всички чужди тела, прикрепени към топките или кошонета трябва да бъдат отстранени преди измерване на точка.
Член 31 – Жалби
За да се вземе под внимание всяка жалба трябва да се подаде до арбитъра/да се направи пред съдията. Щом играта завърши никаква жалба не може да бъде приета.

 

 

ДИСЦИПЛИНА
Член 32 – Санкции за отсъстващи отбори или играчи
По време на тегленето и обявяването на резултатите от него играчите трябва да присъстват на контролната маса. Петнадесет минути след обявяването на тези резултати отборът, който отсъства от терена, ще бъде наказан една точка, която се присъжда на техния опонент. Този времеви лимит се намалява до 5 минути в игри с тайм лимит.
След този първоначален срок наказанието се натрупва с по една точка за всеки пет минути от закъснението.
Същите санкции се прилагат по време на състезанието, след всяко случайно изтегляне/кръг и в случай на повторно стартиране на игри след почивка по някаква причина.
Отборът, който не се представи на игралното поле в рамките на часа от началото или
рестартирането на игрите се обявява за елиминиран от състезанието.
Непълен отбор има право да започне да играе, без да чака неговия отсъстващ играч;
въпреки това, той не използва топките на този играч.
Никой играч не може да отсъства от игра или да напусне игралното поле без разрешението на арбитъра. Във всеки случай това отсъствие няма да прекъсне хода на играта, нито задължението на партньорите да играят своите топки в определената минута. Ако играчът не се е върнал до момента, в който трябва да изиграе своите топки, те се анулират в размер на една топка на минута.
Ако не е дадено разрешение (за отсъствие) се прилагат санкциите, посочени в член 35.
В случай на злополука или медицински проблем, официално признат от лекар, играчът
може да получи право на максимално отсъствие от петнадесет минути. Ако използването на тази опция се докаже измамно, играчът и неговият отбор ще бъдат незабавно изключени от състезанието.

 

Член 33 – Късно пристигане на играчите
Ако след началото на играта, липсващият играч пристигне, той или тя не участва в този
край/разиграване. Той или тя се приемат в играта само от следващия край/ръка.
Ако липсващият играч пристигне повече от един час след началото на играта, той или тя губи правото за участие в тази игра/кръг.
Ако неговите или нейните съотборници спечелят тази игра, той или тя ще може да участва в следващата игра, при условие че са били първоначално регистрирани в този отбор.
Ако състезанието се играе в лиги/групи, той или тя ще може да участва във втората игра независимо от резултата от първата.
Краят се счита за започнал веднага след като кошонетът е бил хвърлен независимо от неговата валидност. Специални договорености могат да се правят за игри с ограничен период от време/тайм лимит.

 

Член 34 – Замяна на играч
Замяната на играч в двойки, или на един или двама играчи в тройки, е разрешено само
до официалното обявяване на началото на състезанието (пистолет, свирка,
съобщение и т.н.), при условие че заместникът (ците) не е / не са бил / и регистриран / и в конкурса като член на друг отбор.

 

Член 35 – Санкции
При неспазване на правилата на играта играчите получават следните наказания:
1) Предупреждение – което официално се отбелязва от съдията, които представя жълта карта/картон на виновния играч.
При неспазване на срока за игра (време за хвърляне на кошонет/топка) се налага жълта карта на провинилия се отбор. Ако един от тези играчи вече е получил жълт картон,
те ще бъдат санкционирани чрез дисквалификация на топката, която е играна или ще бъде играна.
2) Дисквалификация на топката, която е играна или ще бъде играна – която официално е маркирана от арбитъра, представящ на поровинения играч оранжева карта/картон.
3) Изключване на отговорния играч за играта – което официално е маркирано от
арбитърът с представяне на червена карта на виновния играч.
4) Дисквалификация на отговорния отбор;
5) Дисквалификация на двата отбора в случай на съучастие.
Предупреждението е санкция и може да бъде дадено само след нарушение на правилата.
Предоставянето на информация на играчите или искането да спазват правилата в началото на състезанието или играта не трябва да се счита за предупреждение.

 

Член 36 – Лошо време
В случай на дъжд, всеки започнал край трябва да бъде завършен, освен ако не е взето друго решение от  съдията, който единствен е квалифициран, с журито, да вземе решение за неговото спиране или анулиране в случай на „форс мажорни“ обстоятелства.
Член 37 – Нова фаза на игра
Ако след обявяването на нова фаза на състезанието (2-ри кръг, 3-ти кръг и т.н.)
определени игри не са приключили, арбитърът, след консултация с организационния комитет може да направи каквито договорености или решения счита за необходими за доброто функциониране на състезанието.
Член 38 – Липса на спортсменство
Отборите, които спорят по време на игра, показват липса на спортсменство и уважение към обществеността, организаторите или арбитрите, ще бъдат изключени от състезанието. Това изключване може да доведе до неприемане на резултатите, както и до налагането на санкциите изложени в член 39.

 

Член 39 – Лошо поведение
Играчът, който е виновен за лошо поведение или по-лошо за насилие срещу длъжностно лице, друг играч или зрител понася едно или няколко от следните наказания в зависимост от сериозността на простъпката.
1) Изключване от състезанието;
2) Отнемане на лиценза или на официалния документ;
3) Конфискация или възстановяване на разходи и награди;
Наказанието, наложено на виновния играч, може да бъде наложено и на неговия или нейните съотборници.

Наказание 1 се налага от съдията.
Наказание 2 се налага от журито.
Наказание 3 се налага от Организационния комитет, който в 48 часа изпраща доклад
със задържаните разходи и награди в организацията на Федерацията, която ще вземе решение относно тяхното местоназначение.
Във всички случаи председателят на комитета за съответната федерация ще вземе окончателното решение.
Необходимо е играчите да имат подходящо облекло, по-конкретно е забранено да се играе без горна дреха (т.е. голи до кръста), а поради причини, свързани със сигурността, играчите трябва да носят напълно затворени обувки, защитаващи пръстите на краката и петите.
Забранено е да се пуши по време на игра, включително електронни цигари. Също така е забранено използването на мобилни телефони по време на игрите.
Всеки играч, който не спазва тези правила, ще бъде изключен от състезанието, ако продължава след предупреждение от съдията.

 

Член 40 – Задължения на съдиите
Съдиите, определени да контролират състезанията, се натоварени със задължението да следят за стриктното прилагане на правилата на играта и административните правила, които ги допълват.
Те имат право да дисквалифицират от състезанието всеки играч или всеки отбор, който
отказва да изпълни решението им.
Зрителите с валидни или прекратени лицензи, които със своето поведение предизвикват инциденти по терена по време на играта, ще бъдат предмет на доклад от страна на съдията пред представителя/изпълнителния орган на Федерацията. Последният ще призове виновната страна или страни пред компетентна дисциплинарна комисията, която ще вземе решение за налагането на наказания.
Член 41 – Състав и решения на журито
Всеки случай, който не е предвиден в правилата, се представя на съдията, който може да го отнесе към журито на състезанието. Това жури включва най-малко 3 души и най-много 5 души. Решенията, взети от журито при прилагането на този параграф, не подлежат на обжалване. В случая на гласуване с равни гласове, председателят на журито има решаващия глас.
Забележка: Тези правила, приети от Изпълнителния комитет на FIPJP на  4 Декември 2016 г., са приложими от 1 Януари 2017 г.

2 коментара

 1. Prekrasna i davasha samochustvie igra.Na svetovnite mladejki igri vav Varna,organizirani ot „CSIT“ 03.06-08.06.2014, sas sadejstvieto na BALGARSKA ASOCIACIA SPORT ZA VSICHKI,v liceto na doc.Enu Boyadjiev i inj.Panayot Bonchev,byahme vklucheni i pensionerski klubove.Borbata beshe trudna i ospoorvana,no makar da se sastezavahme s mladi hora i nie pensionerite pokazahme,she ne sme za podcenyavane.Gordeya se s 4-toto myasto,koeto spechelih,vse pak se sastezavah s mladi hora ot cyal svyat,oshe po-veshe che nyamame bazi za potgotovka.
  SPORTUVAYTE!SPORTAT E ZDRAVE I NACHIN NA JIVOT!!!
  SK „KAIYLAKA“ PLEVEN

  Reply
  • PS: za spravka i dokazatelstvo na komentara
   http://WWW.WSG2013.COM
   S uvajenie:U.Todorova

   Reply

Submit a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*