Официални правила на играта на петанк

Общи правила Член 1 – Състав на отбора Петанк е вид спорт , в коѝто: трима играчи играят  срещу трима (триплет). Допускат се следните варианти: – двама играчи играят срещу двама (дублет), – един играч играе срещу един (сингъл) При  триплет всеки играч използва две топки. При  дублет и сингъл – три топки. Други варианти са недопустими. Член 2а – Характеристики на одобрените топки Петанк се играе с топки одобрени от FIPJP ,които имат следните характеристики: (1) топката трябва да бъде изработена от метал. (2) Диаметърът на топката трябва да бъде не по-малко от 7.05 cm и не повече от 8,00 cm (3) топките трябва да тежат най-малко 650 грама и не повече от 800 грама. Търговската марка на производителя и теглото трябва да са гравирани на топките и да са четливи по всяко време. В съзтезанията  за деца (до 11 години) е разрешено да се използват топки с тегло 600 грама и диаметър от 65 мм, при условие че те са произведени от лицензирани производители. (4) топките не трябва да се пълнят с какъвто и да е страничен материал /например с  пясък или олово/. Забранява се нагряването по какъвто и да е начин  както и променянето или модефицирането им след производството им от одобрен от FIPJP  производител.Особено строго се  забранява  закаляването на  топките  с цел  промяна на твърдостта . На топките може да се гравира името или инициалите на играча , както и различни емблеми, инициали и др.  по време на тяхното производство. Член 2б – Санкции за нестандартни топки Всеки играч, който е нарушил член 2а алинея (4)  незабавно се дисквалифицира заедно с целия отбор. Ако топката...